Organisatieadvies /
Selectie & Advies

Governance advies met systemische kijk en aandacht voor de samenstelling van bestuur en toezicht, directie en management, cultuur, gedrag en samenhang.

Ik richt mij altijd op samenwerking, focus en vitaliteit voor mens, team en organisatie; die hebben deze in gelijke mate nodig.

Samenwerking binnen en tussen organisaties om de missie te kunnen realiseren.

Focus is nodig om te weten waar je heen wilt, dit geldt voor een individu, een team en voor een organisatie.

Vitaliteit geeft energie voor creativiteit, innovatie en productiviteit. Het is meer dan gezondheid en omvat de gehele mentale, sociale, emotionele en fysieke mens en de organisatie.

De oprechte interesse in mens en organisaties; wat ze doen, waarom en hoe, zorgt voor de betrokkenheid die nodig is om treffende en bruikbare analyses te maken. Hierbij heb ik oog voor de talenten van mensen, de vraag van de opdrachtgever en adviseer daarin onafhankelijk en oprecht.

Vanuit Castanho Selectie & Advies, verricht ik samen met Ellen Bruin de volgende diensten:
  • Werving en Selectie van bestuurders, directie, management en toezichthouders
  • Actief in overheid, zorg, onderwijs en maatschappelijke organisaties
  • Begeleiden bij plaatsing trajecten en adviseren over procedures waarbij interne kandidaten getoetst worden
  • Adviseren over optimale samenwerking van teams met als uitgangspunten complementariteit en diversiteit (loopbaan) Coaching
  • Ondersteunen / trainen van sollicitatiecommissies
  • Analyseren van organisaties en formuleren van gewenste competenties van het management

Castanho Selectie & Advies is in staat goede kandidaten voor u te vinden en te selecteren! Onderscheidende aanpak: Wat is de vraag achter de vraag?

Een helder advies: Welk gewenst profiel past bij de organisatie en de markt?

Een stevig selectiegesprek: hoe goed kent de kandidaat zichtzelf en wat is er te ontwikkelen? Sterke procesbegeleiding: zodat er met betrokkenheid van velen een gedragen keuze wordt gemaakt. Een groot en actueel netwerk en oog voor diversiteit en complementariteit.

www.castanho.nl info@castanho.nl