Maatwerk

“Verandering bereik je samen”

De plannen zijn prima, de theorieën onderbouwd, maar de werkelijkheid blijkt weerbarstig. Het zijn immers de mensen die in dit soort situaties moeten veranderen.

Veranderingen in een organisatie kunnen die van een team overstijgen. Is er sprake van een fusie, inkrimping, reorganisatie, van een andere werkwijze of van een gewenste cultuuraanpassing, dan treft dat dikwijls de gehele organisatie.

Weerstand en angst voor het loslaten van de comfort zone zijn herkenbare reacties. Lastige, langdurige processen met een teleurstellend resultaat zijn menig organisatie in dit soort omstandigheden niet vreemd.

De trainingen zijn maatwerktrajecten die gebouwd worden rondom een specifieke vraag.

Een greep uit de onderwerpen:

  • effectief leiding geven
  • verbaal- en nonverbaal communiceren
  • het voeren van personeels/verzuimgesprekken
  • het geven van feedback
  • vergadertechnieken
  • advies-en beinvloedingsvaardigheden
  • leidinggeven aan een verandering