Outplacement

Daar waar je het beste tot je recht komt

Afscheid nemen is soms onvermijdelijk, veel vaker gewoon pijnlijk. Toch is het geen einde, maar juist de start van een nieuw begin.Het outplacement traject is bestemd voor mensen die (al dan niet vrijwillig) met ontslag een organisatie gaan verlaten en nieuw werk zoeken. In een outplacement word je begeleid in elke fase van de loopbaanverandering; je afscheid, het in kaart brengen van je wensen, je kwaliteiten en je vaardigheden.Ik help je om vanuit een positief perspectief en met behulp van intensieve begeleiding stil te staan bij je afscheid en te werken aan het vervolg van je loopbaan. Om een plek te vinden waar jij jezelf kan zijn.