Rouw en verlies

“Hoe liefde, rouw en verlies met elkaar verweven zijn”

Wie liefheeft, neemt het risico van verlies erbij. Want zonder rouw gaat het niet. Rouwen doen we niet alleen bij een verlies door de dood, maar ook bij een verlies door echtscheiding, van werk, gezondheid, een miskraam of een ideaal.
In de meeste situaties betekent afscheid wel een scheiding maar is het nog niet af. Het voelt nog meer onaf wanneer het afscheid niet bewust wordt genomen en uit de weg wordt gegaan.

Het helpt om stil te staan bij wat gaat stoppen of wat gestopt is en terug te blikken op een periode die voorbij is. Daarbij kunnen zowel positieve als negatieve gevoelens worden geuit. Het werkt louterend zodat je niet blijft hangen in gevoelens van wrok, schuld of boosheid en gaat bokken of wrokken. Duidelijkheid en de waarheid zijn hierbij van belang, hoe hard die waarheid ook mag zijn.

Vanuit oprechte belangstelling voor hoe mensen hun kracht en inspiratie bundelen en vormgeven in het leven, richt ik mij inmiddels geruime tijd op de begeleiding van mensen.

Op zoek gaan naar wat je nodig hebt om het leven goed vorm te geven. Op zoek gaan naar balans in je leven. Wat belemmert, wat gaat goed, hoe zijn overlevings- strategieën en verdedigingsmechanismen tot stand gekomen, in hoeverre zijn deze nog effectief en welke alternatieven bestaan er.

Herkennen, erkennen en doorvoelen van deze patronen zijn de eerste stappen op weg naar rust en ruimte om verder te leven. Met het verstrijken van de tijd en door het uiten van je emoties en het langzaam wennen aan al het nieuwe gaan de scherpe kantjes eraf en wordt het wat beter te verdragen.