Werkwijze

“Niet toedekken en verhullen maar over de brug komen”

De cliënt en kwaliteit staan voor mij centraal. Ik vind het noodzakelijk om een veilige en vertrouwenwekkende relatie te kunnen ontwikkelen. Betrouwbaarheid en integriteit zijn dan ook waarden die nauw verweven zijn met mijn arbeidsethos.

Ik ben betrokken, eerlijk en direct, heb oprechte belangstelling, kan goed luisteren, heb geen vooroordelen en je bent welkom ongeacht wie je bent.

Na de intake, starten de gesprekken met een frequentie van twee a drie weken. Tijdens de begeleiding maak ik gebruik van theoretische modellen en diverse zienswijzen om gedachten, meningen en hypothesen te kunnen onderbouwen. Het schrijven van je biografie, evenals het schrijven van reflectieverslagen kan een onderdeel vormen van het traject.

Als afsluiting schrijf ik een rapportage die tussen ons besproken wordt en ,na toestemming, met de eventuele opdrachtgever.