Register Verwerking Persoonsgegevens

Dit is het register van Marjon Groeneveld voor het bedrijf Groeneveld CTO met KvK nummer: 56341237.

Bovengenoemde persoon is uw aanspreekpunt voor vragen en verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens. U kunt hiervoor bellen naar +31610636937 of mailen via het contactformulier

Het register wordt up-to-date gehouden en aan iedereen openbaar gesteld via de website www.groeneveldcto.nl

Uitleg verwerking persoonsgegevens

Specifieke doelen waarvoor deze onderneming persoonsgegevens verwerkt:

 • Aanbieden persoonlijk advies/ coaching

Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt uit de volgende categorieën:

 • Klanten
 • BKV
 • Movimento

Welke gegevens?

 • Naam Adres Woonplaats
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen

Tot wanneer?

 • Zolang je klant blijft

Met wie worden de gegevens gedeeld?

 • Gmail
 • Accountant

Beveiliging persoonsgegevens

De beveiliging van persoonsgegevens is een serieuze zaak. Daarom zijn de volgende maatregelen getroffen.

Technische maatregelen waarmee de persoonsgegevens beveiligd worden:

 • Https-verbinding
 • Antivirussoftware op alle verbonden apparaten (mobiel, tablets, laptops, pc’s)
 • Automatische updates software
 • Digitale backup hardeschijf extern
 • Digitale backups online
 • Gebruik van fysieke papiervernietiger
 • Archiefkast met slot
 • Beveiliging bedrijfslocatie met goed hang- sluitwerk rondom gehele woning

Organisatorische maatregelen waarmee de beveiliging actief nageleefd wordt:

 • Regelmatige controle van de logbestanden
 • Minimaliseren benodigde persoonsgegevens

Verantwoordingsplicht verwerking persoonsgegevens

Waarom leggen wij de gegevens vast?

Ter begeleiding van opdrachten/coachtrajecten.

Dit is waarvoor de verwerking van persoonsgegevens op deze manier nodig is:

Ter uitvoering van bovenstaande werkzaamheden.

Zo blijft het gebruik geminimaliseerd:

Er wordt niet meer aan persoonsgegevens gevraagd dan noodzakelijk is voor het verrichten van de eerdergenoemde werkzaamheden.

Dit zijn de privacy risico’s voor de betrokkenen:

Verstrekte gegevens blijven op de bedrijfslocatie en worden niet aan derden verstrekt.

Op de volgende manier geef je als klant toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens

Op de website:

 • Op de website is een aparte pagina die toelichting geeft op het privacy beleid en/of register verwerking persoonsgegevens
 • Bij contactformulier moet je eerst een checkbox aanvinken voor akkoord met verwijzing naar het Register Verwerking Persoonsgegevens

Bij klantcontact:

 • Bij een intake mondeling toelichten en toestemming vragen

Uw rechten

U kunt ten alle tijden gebruik maken van uw rechten met betrekken tot het gebruik van uw persoonsgegevens:

 • Recht om een klacht in te dienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens)
 • Recht op verwijdering of wijzigen en of ontvangen van alle gegevens die geregistreerd staan